Webbaserat WMS ger stor nytta för tredjepartslogistik (3PL)

Kravet på att information skall vara lättillgängligt har de senaste åren inneburit ett genombrott för webbaserade system, inte minst för företag verksamma inom tredjepartslogistik där kunderna kräver öppenhet och transparens. Fler och fler företag går över till att hantera sin logistik via moderna, webbaserade system.

Ongoing Warehouse AB är specialiserat på ett webbaserat standardsystem för lagerhantering / 3PL. ”Nyttan med vårt system är bla att våra kunder, som är logistikföretag, även kan låta sina kunder använda systemet. Logistikföretagets kunder kan således skapa ordrar, se status på sina ordrar, se lagersaldon med mera”, säger Fredrik Einarsson, VD på Ongoing Warehouse AB.

”Just att vårt system är webbaserat och att alla användare loggar in via nätet – och hanterar just den infon som är relevant för dem - skapar en enorm effektivitet i logistiken vilket naturligtvis sparar stora pengar”, fortsätter Fredrik Einarsson.

I takt med att IT-systemen mer och mer ”flyttar över” till Internet, ändras också affärsmodellen. Idag är affärsmodellen Software as a Service (SaaS), mer och mer vanlig bland leverantörer av webbaserade system. Den innebär att kunden endast betalar en avgift för att använda systemet – ofta baserad på antal användare. Kunden behöver bla inte investera i servrar eller dyr IT-kompetens, utan endast ha tillgång till vanliga PC med Internetuppkoppling.

”Våra kunder betalar en månadsavgift för att använda systemet, baserat på antal användare. I avgiften ingår allt som kunden behöver, nyttjanderätt, drift, service & support samt nya versioner. På så sätt kan våra kunder snabbt komma igång till en låg inträdeskostnad”, säger Fredrik Einarsson.

WMS-system via "Molnet" - Software as a Service

Ongoings affärsmodell har sedan starten 2008 byggt på konceptet som kallas Software as a Service (SaaS) eller "Molnet". Det innebär att vi på Ongoing driftar systemet och våra kunder kör vårt WMS-system via Internetläsaren på sin dator tex en vanlig PC eller truckdator, handdator/smartphone, etc.

Ongoing Warehouse används på olika enheter

WMS-systemet

Ongoing är specialiserat på ett webbaserat WMS-system (Warehouse Management System) för logistikföretag verksamma inom tredjepartslogistik (3PL). Vi har idag (oktober 2018) drygt 225 logistikföretag som kunder och över 3 000 företags varuflöden körs dagligen i systemet.

Ongoing Warehouse är utvecklat i nära samarbete med 3PL-företag och dess kunder och har varit i skarp drift hos kund sedan 2007. Eftersom produkten är ett standardsystem, utvecklas den löpande i takt med kundernas krav och önskemål - och alla kunder kan därmed dra nytta av den förbättrade funktionalitet som löpande läggs in i standardprodukten. Ongoing Warehouse är ett system som är utvecklat på standardplattformen Microsoft .NET och Microsoft SQL-server.  

Fördelar med Ongoing