Vad några kunder menar

Nedan finner du ett urval av kunderna och vad de anser om systemet.
225 logistikföretag använde i oktober månad 2018 Ongoing Warehouses webbaserade logistiktjänst. Kunderna är i huvudsak logistikföretag inom tredjepartslogistik (3PL) och hanterar dagligen flera tusen olika varuflöden i lagersystemet. Kunderna finns framför allt i Norden där Ongoing Warehouse innehar en marknadsledande position inom segmentet 3PL, men kunderna finns även i övriga Europa så som t.ex. Tyskland, Estland och Italien. Nedan kan du läsa mer om vad några av kunderna använder tjänsten till för flöden och vad de tycker är största fördelarna.
Accelerators anläggning

Accelerator AS

Accelerator AS är ett norskt privatägt företag med bred kompetens inom 3PL. Accelerator har varit kund till Ongoing Warehouse sedan 2014 och sätter stort pris på samarbetet. Företaget använder systemet till sin lagerhantering av alltifrån mat, till konsumentartiklar och större maskiner för såväl B2B som B2C.

Företag: Accelerator AS

Verksamhet: Tredjepartslogistik, spedition och tull

Hur används systemet: För att förenkla och automatisera logistikhanteringen och kontakten med kunderna.

Största nyttan: ”Alle varer blir skannet inn på lokasjon, med nøkkelfunksjoner som støtter FiFo/FeFo, og batchnummer. Ettersom Accelerator AS fungerer som et tollager for enkelte kunder, har Ongoing Warehouse også gitt oss mulighet til å skanne artikler inn på lager med direkte tilknytning til godsnummer. Våre kunder tilbys mulighet for enkel tilgang i vårt nettbaserte lagerstyringssystem, noe som gjør oversikten for våre kunder enklere, dette gir oss muligheten til å være gjennomsiktige og åpne for våre kunder, der de kan følge deres varer ned på ordre og artikkelnivå”

Kontakt: Martine Dørmænen, Produkt-/logistikkansvarlig

Pressrelease (på norska) om Accelerator AS

ssc-logistikbyggnad

Alwex Lager & Logistik - "flexibelt WMS anpassat för att enkelt kunna utbyta information med kundernas system"

Alwex Lager & Logistik AB (fd Scandinavian Supply Chain AB, SSC) förfogar över 54 000 m2 lager- och terminalyta, som består av såväl frys-, kyllager och varmlager. Företaget började använda Ongoing som WMS år 2011 och använder idag systemet för ett stort antal kunder i sin 3PL-verksamhet och i sin terminal-/ crossdockingverksamhet. 

FöretagAlwex Lager & Logistik AB

Verksamhet: 3PL-logistik och crossdocking.

Hur används systemet: För att effektivisera tredjepartslogistik samt samordnar varudistribution och minskar på så vis miljöpåverkan.

Största nyttan: "Systemet är flexibelt och anpassat för att enkelt kunna utbyta information med kundernas system via EDI eller XML. Kunderna får tillgång till systemet för att tex registrera order och kontrollera lagersaldon. Transportbolagen kopplar sig direkt till lagersystemet och effektiviserar på så sätt godsflödet".

Kontakt: VD Billy Ydefjäll, billy.ydefjall@alwex.se

Pressrelease om Alwex Lager & Logistik AB

storex

Storex AB, "Bättre kontroll och effektivare lagerhantering"

Storex är ett familjeägt tredjepartslogistikföretag med personlig kontakt med sina kunder. Lagerlokalerna är strategiskt placerade i Göteborg och Stockholm vilket underlättar för distribution över hela Norden. För att få bättre kontroll och mer effektiv lagerhantering bestämde Storex 2010 att det var dags att byta lagerhanteringssystem. Efter en noggrann utvärdering föll valet på Ongoing Warehouse 2011.

Företag: Storex AB

Verksamhet: Specialist på tredjepartslogistik

Hur används systemet: För att effektivisera tredjepartslogistik och få bättre kontroll. Scanningsflöden, integrationer med kundernas affärssystem, ÅF-login (Återförsäljarlogin), Integration med Unifaun för transportadministration, mm.

Största nyttan: "Enkelt att använda. Mycket funktionellt system för oss som är specialister på tredjeparts logistik. EDI-flöde som täcker hela orderflödet från kundernas system till lagersystemet och vidare till transportbokning/administration".

Kontakt: Freddie Gunnarsson, Affärsutvecklingsansvarig på Storex AB, tel: 0705-90 91 33, freddie.gunnarsson@storex.se

Pressrelease om Storex AB

M3 Logistivs annan logga2

M3 Logistics, ”Kombinationen webbaserat WMS och integrationer med kundernas system är slagkraftigt”

M3 Logistics började använda Ongoing Warehouse 2009 och har sedan dess successivt utökat användandet av systemet. Idag körs ett stort antal kunder i systemet. M3 Logistics erbjuder högkvalitativ, flexibel och kostnadskontrollerad tredjepartslogistik för den krävande kunden. I en modern och helsprinklad betongfastighet, erbjuder M3 Logistics ett mycket säkert lager endast 10 minuter från Globen i Stockholm. 

Företag: M3 Logistics

Verksamhet: Tredjepartslogistik. E-handelslogistik, legoarbeten och inplastningar, mm

Hur används systemet: För att effektivisera tredjepartslogistik. Scanningsflöden, serienummerhantering, integrationer med kundernas affärssystem, mm.

Största nyttan: "Integrationer med kundernas system. Flexibelt system som snabbt kan anpassas efter våra kunders behov och krav. Kundinloggningar för kunderna ger bra nytta".

Kontakt: Robert Dawid, VD, tel: +46 (0)8 410 423 23, robert@m3logistics.se 

Almroths logga

Almroths Express & Åkeri AB, "För oss är det viktigt att kunna kundanpassa våra logistik- och lagringsuppdrag"

Familjeföretaget Almroths är ett logistikföretag i Norrköping med över 80 års erfarenhet. Företaget erbjuder kreativa och lönsamma servicelösningar för logistikflöden. Almroths driftsatte Ongoing Warehouse 2011 och idag finns ett stort antal kunder och användare i systemet. 

Företag: Almroths Express & Åkeri AB

Verksamhet: Brett logistikföretag med bla. tredjepartslogistik

Hur används systemet: För att effektivisera tredjepartslogistik. Scanningsflöden, integrationer med kundernas affärssystem, mm.

Största nyttan: "Systemet är flexibelt och går att anpassa efter våra kunders olika logistikflöden. Det går snabbt för oss eller Ongoing att göra ändringar i systemet".

Kontakt: Emil Swenson, Almroths Express & Åkeri AB, tel: 011-368076 eller emil@almroths.se

Pressrelease om Almroths Express & Åkeri AB

colliflow-658x420

Colliflow AS, "Ofta tar det bara några minuter från det att varan är beställd, till det att den är plockad och skickad till transport"

Med specialistkompetens inom tredjepartslogistik har Colliflow som mål att bli bäst på lagring för små och medelstora E-handlare. Företaget etablerades 2013 och idag ett 30-tal kunder i Skien, Norge. 

Företag: Colliflow AS

Verksamhet: 3PL för E-handlare

Hur används systemet: För att automatisera och effektivisera all hantering i lagret. För sömlös integration med de flesta affärssystem och E-handelssystem vilket minskar manuell hantering och tidsåtgång från beställning till leverans.

Största nyttan: "Snabbhet! Automatisk orderflöde, tack vare integrationer med våra kunders system, gör att vi mycket snabbt får in order och kan börja plocka. Ofta tar det bara några minuter från det att varan är beställd, till det att den är plockad och skickad till transport – samt att kunden har fått kolli-id", säger Rune Wright Lia. 

Kontakt: Rune Wright Lia, daglig leder i Colliflow AS. www.colliflow.no

roxtrans

Logistikpalatset - "I mars 2010 körde vi igång med Ongoing Warehouse. Det var en succé redan från start"

Logistikpalatset är ett ägarlett logistikföretag i Borås som är specialiserat på tredjepartslogistik. När verksamheten växte beslutade man sig våren 2010 för att satsa på ett lagersystem som kunde hjälpa till att effektivisera verksamheten och dessutom erbjuda bättre service till kunderna. Efter utvärdering valdes Ongoing Warehouse. 

Företag: Logistikpalatset AB

Verksamhet: Specialiserade på tredjepartslogistik. 

Hur används systemet: All Lagerhantering. Både personal och kunder använder systemet.

Största nyttan: "Bättre service till kunderna. Systemet har möjliggjort flerårig tillväxt. Effektivisering av verksamheten. EDI-kopplingar till kunder effektiviserar. Koppling med Unifaun för transportbokning och fraktdokument".

Kontakt: Fredrik Hallgren, Logistikansvarig LogistikPalatset tel: 0731-84 14 07, 
Pressrelease

gp-last

GP-Last - "Våra kunder använder lagersystemet direkt"

GP-Last startade upp WMS-systemet Ongoing Warehouse i början av 2011. GP-Last är ett av Sveriges största åkeriföretag, där också lager- och logistik utgör en viktig del av verksamheten. GP-Last har ett modernt, nybyggt logistikcentrum i Malmö varifrån man servar sina kunder i främst Öresundsregionen. 

Företag: GP-Last

Verksamhet: Tredjepartslogistik i Malmö        

Hur används systemet: 3PL och produktion

Största nyttan: "Systemet är enkelt att använda, samtidigt som det har mycket bra funktionalitet för både oss och våra kunder", säger Catarina Isacsson, Försäljnings- och Logistikansvarig på GP-Last AB

Kontakt: Catarina Isacsson, Försäljning och Logistik GP-Last, tel: 0708-90 28 16, catarina.isacsson@gplast.se
Pressrelease