Integrationer med externa system

Ongoing Warehouse är specialiserat på ett webbaserat WMS och har som strategi att vara totalt fokuserad på WMS och samarbeta med kompletterande mjukvaruföretag som tex Affärssystems-, E-handelsplattforms- och transport/logistiksystemsleverantörer. Syftet med vårt partnersamarbete är att våra kunder och deras kunder får ett så effektivt logistikflöde som möjligt.

För att underlätta integrationer med olika system, har Ongoing Warehouse ett dokumenterat SOAP/ webservice gränssnitt (även kallat API) - vilket ger möjlighet att både skicka och hämta information till systemet. Ongoings gränssnitt/ API kan lämnas ut till någon part som vill integrera ett system med Ongoing. Ongoings gränssnitt / API är vårt sätt att standardisera sättet att integrera ett annat system med Ongoing Warehouse.  

Vi har en utvecklarsajt som hjälper integratörer/utvecklare som vill integrera ett system med Ongoing Warehouse. Vår utvecklarsajt ger instruktioner hur man kommer igång, beskrivning av de mest vanliga funktionerna och tips & tricks när man gör integrationen. Vår utvecklarsida har adressen http://developer.ongoingwarehouse.com och det går bra att skicka den till konsulter som vill integrera med Ongoing. 

Vi har själva byggt ett stort antal kopplingar till mer standardiserade affärs-, e-handels- och TA-system som tex Unifaun, Fortnox, Specter, Textalk, mfl. Även om det är en koppling till ett mer standardiserade system, kan det ta ett antal timmar att driftsätta. Observera att kopplingar till system kan variera i tidsåtgång och omfattning beroende på hur systemet är byggt, vilken version det gäller, hur systemets gränssnitt/API ser ut, mm. Eftersom alla kopplingar är av typen specialutveckling kan det också kosta timmar för löpande justeringar, rättningar, support och vidareutveckling. Läs mer om hur informationsöverföring och kopplingar fungerar här. Läs mer om våra olika integrationer under respektive rubrik.

Integrationer med Affärssystem

Har ni eller era kunder ett affärssystem där de lägger ordrar kan det vara en fördel för lagret att omgående få tillgång till dessa direkt i lagersystemet. Genom att integrera Ongoing med ett affärssystem kan man korta ner tiden från orderläggning till leverans och minska den manuella hanteringen. 

Transportadministrativa system

Många av våra kunder väljer att integrera Ongoing Warehouse med ett transportadministrativt system (TA-system).

Integrationer e-handel (webbshoppar)

För e-handlare är det extra viktigt att en order snabbt blir tillgänglig för lagret och att information om artiklar och lagersaldon kontrinuerligt synkroniseras mellan lagret och butiken. Många e-handlare väljer därför att integrera sin webbshopslösning med Ongoing Warehouse för att på så sätt minimera den manuella hanteringen och minska ledtiden från beställningen till leverans.

Tullsystem

För att underlätta tullhantering vid import och export eller för hantering av tullager kan man integrera Ongoing med ett tullsystem eller tullagersystem som sköter kommunikationen med tullen.