Om Ongoing Warehouse AB

Ongoing är ett IT-företag specialiserat inom området Warehouse Management Systems för företag främst inom tredjepartslogistik. Vi utvecklar och effektiviserar företags logistikhantering med hjälp av ett webbaserat, standardiserat warehouse-system. Ongoing har kontor i Johanneberg i centrala Göteborg. Närheten och kontakterna med högskolor och universitet, främst Chalmers Tekniska Högskola, är en viktig kompetensresurs för företaget.

Ongoing Warehouse affärsidé: 

”Vi är ett produktbolag som - med affärsmodellen Software as a Service –  tillhandahåller ett standardiserat och öppet WMS till ett stort antal företag verksamma inom tredjepartslogistik”

Om företagets ledning

Företagets kanske största resurs är den platta organisationen och de mycket kompetenta kundansvariga utvecklarna som arbetar med våra kunder. Behöver man ändå komma i kontakt med företagets ledning finns Fredrik Einarsson (VD) och Samuel Kjellberg (Operativ Chef) alltid tillgängliga.

gerhard-guron-och-henrik-ekman

Om företagets ägare och styrelse

Företaget ägs av Henrik Ekman och Gerhard Guron, som också utgör företagets arbetande styrelse. De har båda gedigen erfarenhet av verksamhetsutveckling inom lagerhantering och transport. De har också stor erfarenhet av företagsledning, försäljning och utveckling av verksamhetskritiska system inom logistiksektorn.

Ongoing WMS i media

Nedan är något av det som skrivits i media om Ongoing Warehouse, vårt WMS-system och våra kunder.