kopplingar

Kopplingar (EDI) mellan IT-system ger nytta!

En av de viktigaste aspekterna för ett bra verksamhetssystem, tex ett lagersystem, är att det har en ”öppenhet” eller ett ”öppet gränssnitt” som möjliggör olika typer av kopplingar (tex överföring av order). Ofta kallas denna typ av elektronisk överföring för ”EDI-kopplingar”. Ongoing Warehouse är ett fristående bolag som samarbetar med - och har EDI-kopplingar - med en mängd olika systemleverantörer.

Inom vårt område, dvs inom lagersystem, är kopplingar och öppenhet mycket viktigt för våra kunder – i många fall helt avgörande för att våra kunder tex skall kunna ”ta in” en ny kund. Den kanske vanligaste formen av koppling som vi gör är således kopplingar med ”våra kunders kunders system” dvs att logistikföretaget som använder lagersystemet får en koppling sin kunds system så att tex ordrar förs över elektroniskt.

 En annan typ av koppling som är vanlig för logistikföretag är med transportplaneringssystem och med transportadministrativa system som tex Unifaun/ Pacsoft, Memnon/ Apport.net, etc. I dessa fall gäller det att en plockad/ utlevererad order i lagersystemet skall föras över till transportsystemet för lastläggning och vidare transport.

 Självklart finns ett flertal andra vanliga kopplingar som tex med ekonomi- affärssystem. En avgörande del i att olika system skall kunna ”prata med varandra” handlar inte om teknik (de flesta moderna system har ett så kallat gränssnitt som tekniskt möjliggör kopplingar). Det handlar om att vi som systemleverantörerna ser nyttan i att samarbeta med varandra. Inte bara kunden vinner på att leverantörerna samarbetar – även vi som systemleverantörer vinner på samarbete eftersom vi då får ökad möjlighet till merförsäljning och får nöjdare kunder. I flertalet fall så är vi systemleverantörer inte konkurrenter - utan har system som kompletterar varandra.

 Förr var det inte ovanligt med att en systemleverantör kunde leverera ett flertalet system som en kund behövde. Ibland ”vägrade” dessa företag att göra kopplingar med andra system av anledningen att man ville ”sälja allt” till sin kund. Resultatet av detta agerande drabbade deras kunder som inte kunde dra nytta av andra system som var bättre – eller av nya intressanta system som dök upp. Som tur är för alla parter så är detta agerande ovanligt idag. Främst på grund av att kunder idag kräver att deras olika system – från olika leverantörer – skall ”prata med varandra”.

Gerhard Guron

Orderhantering

Orderhantering

AnvändbarhetEkonomi & Statistik

Ekonomi & Statistik

Inventering & godshantering

Inventering & godshantering