API

För att underlätta integrationer med olika system, har Ongoing Warehouse ett standardiserat gränssnitt för integrationer (även kallat API) - vilket ger möjlighet att både skicka och hämta information till systemet. 

Vi har en utvecklarsajt som hjälper integratörer/utvecklare som vill integrera ett system med Ongoing Warehouse. Vår utvecklarsajt ger instruktioner hur man kommer igång, beskrivning av de mest vanliga funktionerna och tips & tricks när man gör integrationen. Vår utvecklarsida har adress https://developer.ongoingwarehouse.com och det går bra att skicka den till konsulter som vill integrera med Ongoing.