WMS-system via "Molnet" - Software as a Service

Ongoings affärsmodell har sedan starten 2008 byggt på konceptet som kallas Software as a Service (SaaS) eller "Molnet". Det innebär att vi på Ongoing driftar systemet och våra kunder kör vårt WMS-system via Internetläsaren på sin dator tex en vanlig PC eller truckdator, handdator/smartphone, etc.

Konceptet Software as a service - webbaserade system - har växt snabbt de senaste åren. Idag drivs utvecklingen av Software as a Service av både mindre snabbväxande företag och etablerade internationella IT-företag som Microsoft och IBM.

Som bilaga och komplement till Ongoings avtal med kunder används IT-branschens standardavtal/bestämmelser som heter "Molntjänster Allmänna bestämmelser, version 2014". Denna bilaga är speciellt framtaget för Ongoing Warehouse typ av verksamhet, dvs molntjänster eller så kallade webbaserade system, även kallat Internetbaserade tjänster. Tidigare (före 2014/2015) fanns inga lämpliga bransch bestämmelser för Molntjänster, men det kraftigt ökande användandet av dessa system har gjort att man tagit fram dessa.

Inventering & godshantering

Inventering & godshantering

Rapporter & Dokument

Rapporter & Dokument