Nyheter

Börjes Logistik & Spedition storsatsar på e-handelslogistik med webbaserat WMS!

Börjes Logistik & Spedition är ett fristående, familjeägt logistikföretag med huvudkontor i Nybro. Företaget är en framgångsrik Europatransportör och erbjuder också tjänster inom lager, distribution och tredjepartslogistik. Företaget har nu valt att storsatsa på sin tredjepartslogistik och då speciellt e-handelslogistik.

 

”Tredjepartslogistik är sedan länge en starkt växande del av vår verksamhet. Utöver att marknaden för tredjepartslogistik växer generellt, så växer även E-Handeln med minst 10-13% per år. Kalmarregionen satsar stort på distanshandeln och här växer ett e-handelskluster fram. Vi vet att många e-handelsföretag behöver en kompetent och effektiv partner för att lösa sin logistik och det är här vi kommer in. Vi tror stenhårt på vår satsning på e-handelslogistik”, säger Markus Kinnander ansvarig för produktion och försäljning av E-handelslogistik.

 

Börjes Logistik & Spedition har valt Ongoing Warehouse som WMS-system för sin satsning inom E-handelslogistik.

 

”Ett modernt och stabilt WMS-system är en förutsättning för att lyckas med vår satsning. Vi valde Ongoing Warehouse för att det är ett öppet system som är enkelt att integrera med andra system. Ongoing har också ett flertal färdiga integrationer med olika e-handelsystem och affärsystem, vilket är en fördel för såväl oss som våra kunder”, säger Markus Kinnander vidare.

 

”För oss är det också viktigt att Ongoing är flexibelt så att det är enkelt att köra olika typer av varuflöden i systemet. Att systemet är webbaserat förenklar för våra kunder eftersom de dygnet runt har tillgång till all information  kring deras varor, till exempel  lagersaldo, statistik, track & trace, med mera”, avslutar Markus Kinnander.

 

Lagersystemet Ongoing Warehouse används av 95 logistikföretag verksamma inom tredjepartlogistik. Kunderna finns främst i Sverige men också i Finland, Norge och Danmark. Över 1 300 varuägares logistikflöden körs idag i Ongoings system.

 

”Vi ser fram emot att hjälpa Börjes Logistik & Spedition att utveckla deras framgångsrika verksamhet ytterligare, säger Gerhard Guron, VD på Ongoing Warehouse AB.

 

 

Publicerad: 2013-04-23

Nu lanserar vi vårt nya REST API som förenklar integrationer

För att förenkla för kunder som vill integrera sina system med Ongoing WMS, så lanserar vi ett nytt API baserat på REST-teknologi.

Kunder som velat integrera sina system med Ongoing WMS har tidigare varit hänvisade till vårt API som är baserat på SOAP (Simple Object Access Protocol). Nu lanserar vi ett nytt API som är baserat på REST (Representational State Transfer). Med detta nya API kan integrationer byggas snabbare. Utvecklingen av SOAP API:et fortsätter som vanligt.

För en mer djupgående förklaring på skillnaden mellan de olika typerna av API:er, klicka här.

För en teknisk beskrivning av det REST API:et, klicka här.

Publicerad: 2019-07-22

kläder

E-handelsföretaget Soft Goat väljer Ongoing Warehouse som systemleverantör

Det svenska klädföretaget Soft Goat kom efter flera år med ökade volymer under 2018 till den en punkt där de behövde effektivisera sin logistik för att inte bromsa försäljningen.

”Vi övervägde av att outsourca till en 3PLare, men valde att ha kvar vår lagerhantering i egen regi.” säger Erik Magnuson, CFO och en av grundarna till Soft Goat. ”Vi har höga krav på packningen av våra varor och vill erbjuda våra kunder en lyxig köpupplevelse. Bland annat slås alla plagg in i silkespapper och lite finare emballage. Därför tyckte vi att det var bättre att själva behålla kontrollen av lagerhanteringen.

Under tiden de letade efter en 3PL-aktör kom de i kontakt med lagersystemet Ongoing Warehouse Management Systems (WMS), ett lagersystem som flera av Sveriges stora logistikföretag använder sig av. Ongoing WMS är specialiserat på tredjeparts-logistik men har de senaste åren sett ett ökat behov av systemstöd för orderhantering hos e-handlare.

”Vi är framför allt ett WMS inriktat på tredjepartslogistik, men vi ser en lucka i marknaden här. Många E-handlare hamnar lätt emellan stolarna när volymerna börjar ökar. De har för många ordrar för att kunna hantera flödet effektivt i plattformen för sin webbutik eller i sitt affärssystem, men de kanske inte är redo att lägga ut hela sitt lager ännu, eller vill av andra skäl behålla lagerlogistiken internt.” säger Fredrik Einarsson, VD på Ongoing Warehouse.  

Eftersom många e-handlare till slut väljer att outsourca sitt lager öppnar nu Ongoing Warehouse för dem att använda lagersystemet redan innan den processen påbörjats. Det ger en e-handlare större frihet att kunna välja om, och i så fall när, man ska låta någon annan ta hand om lagerhanteringen. Att sedan flytta till en 3PLares Ongoing-system går snabbt och e-handlaren kan logga in i deras system för att fortsatt ha full kontroll på sitt lager.

Soft Goat kom till slutsatsen att de ville ha kvar lagerhanteringen själv. De ser generellt att företag i deras nisch, lite lyxigare konfektionsvaror, ofta föredrar att hantera lagerföringen in-house för att behålla kontrollen på processerna och varorna. De valde därför att själva bli kunder hos Ongoing Warehouse. Eftersom Soft Goat har valt att använda webbaserade system längs hela logistikkedjan, från orderläggning via e-handelsplatformen Centra till transportbokning via Unifaun, passade Ongoing WMS bra in i IT-landskapet.

Tröskeln för att komma igång var låg. Det fanns redan integrationer mellan både Centra och vårt TA-system Unifaun, vilket gjorde att det inte krävdes någon större investeringskostnad för att starta upp. Vi hade inte så mycket att förlora på att testa, det var i princip bara att köra igång.”

Lagom till Black Friday kunde plocka ut de första ordrarna genom systemet, och de såg snabbt resultat. Med det nya lagersystemet har de ökat plocktakten och samtidigt minska antalet felplock. Erik ser många fördelar med systemet, tydligast märks det på effektiviteten.

Framför allt underlättar det att kunna plocka flera ordrar på en gång, tidigare fick vi hantera varje enskild order för sig. Nu kan vi plocka ut flera ordrar samtidigt och packlistorna, som stäms av vid både plock och pack, minskar risken för att en kund får fel vara levererad.

Soft Goat har sett sina volymer öka varje år, och en ändring verkar inte vara i sikte. I och med ökad utlandsförsäljning förväntas fortsätta tillväxt de kommande åren. De planerar möta det ständigt tilltagande orderflödet genom att steg för steg utnyttja mer funktionalitet i lagersystemet, tex scanning för returhantering och utleverans.


Publicerad: 2019-03-15

Skärmklippgaselle

Varför Gasell-utmärkelsen spelar roll

Först och främst är det en trygghet för våra kunder i Norden och övriga Europa. Det går bra för Ongoing och att vi är här för att stanna och fortsätta utvecklas i nära samarbete med våra kunder och partners.

Ongoing Warehouse har, liksom ett antal av våra kunder, blivit utsett till Gasellföretag i år igen av näringslivstidningen Dagens Industri (DI). Vi är kanske inte de som bryr så mycket om utmärkelser, men det känns självklart bra att kunna kallas Gasellföretag. Sedan starten för tio år sedan har Ongoing vuxit stadigt, med bra lönsamhet och med hjälp av endast eget kapital, utan några som helst skulder. Kort och gott ett växande företag med mycket sunda finanser. På vilket sätt har detta betydelse? Först och främst är det en trygghet för våra kunder i Norden och övriga Europa. Det går bra för Ongoing och att vi är här för att stanna och fortsätta utvecklas i nära samarbete med våra kunder och partners. Det är också viktigt för våra medarbetare att vi inte bara växer utan gör det på ett ansvarsfullt och stabilt sätt.

Begreppet Gasell-företag myntades av den amerikanska ekonomen David Birch när han granskade vilka företag som växer och skapar arbeten. Det var inte de stora företagen (”elefanterna”) och inte heller de riktigt små företagen (”mössen”). Birch upptäckte en typ av snabbväxande företag som endast utgjorde 3% av alla företag i USA men som stod för 70% av alla nya jobb! Han kallade dem för Gaseller – de springer snabbt och hoppar högt!


Publicerad: 2018-11-20

Nyttan med lagersystemet Ongoing Warehouse för varuägare som outsourcar sin lager- och logistikhantering

Många företag som letar efter en logistikleverantör (3PL-aktör) kontaktar oss på Ongoing med frågor om fördelarna med att lägga ut lagret till ett logistikföretag som använder Ongoing Warehouse. Vi har sammanfattat några punkter som tar upp nyttan med systemet för dig som varuägare.

För dig som varuägare är det av stor vikt att företaget som sköter din lager – och logistikhantering har ett kompetent lagersystem som är enkelt att integrera med ditt affärssystem eller webbshop, likväl med olika transport administrativa system. Ongoing Warehouse har färdiga integrationer med ett stort antal av de vanligt förekommande systemen på marknaden. Att systemet är webbaserat innebär transparens - det vill säga att du när som helst – kan logga in i systemet för att se information om dina produkter, till exempel lagersaldo, spårbarhet med mera. Ongoing Warehouse är det mest använda Warehouse Management Systemet (WMS) i Norden.

Nedan har vi punktat ner fem fördelar med systemet Ongoing Warehouse sett från din synvinkel som varuägare:


1.       Färdiga integrationer

Integrationer ger dig bra nytta då mycket manuellt jobb försvinner, men också att de minskar ledtider samt risken för fel.

Ongoing har redan utvecklat integrationer till de mest förekommande affärssystemen, webbshopparna och transportadministrativa systemen i Norden. Har ni något av dessa system går det snabbt och enkelt att integrera med Ongoing. Detta sparar er tid och pengar eftersom integrationen redan är gjord!

Ett integrationsflöde kan till exempel innebära att inköps ordar och ordrar med artiklar och kundinfo går över automatiskt till Ongoing för plock och pack för att sedan elektroniskt skickas över till något transportsystem för vidare transport till kund. Ongoings färdiga integrationer till de stora transportadministrativa systemen som till exempel Unifaun och Consignor, gör att det går snabbt och smidigt att leverera ut era produkter till era kunder. Ongoing Warehouse, med integrationerna till de kringliggande systemen i logistikkedjan, är således en färdig systemuppsättning som snabbt kan sättas upp för ditt varuflöde!

Se vilka system Ongoing gjort integration till samt vad integrationerna omfattar: https://docs.ongoingwarehouse.com/Integrations


2.       Öppet och väldokumenterat API (tekniskt gränssnitt)

Ongoing har ett standardiserat gränssnitt för integrationer, så kallat API. Detta gör det möjligt för vilket externt system som helst att skicka och hämta information från Ongoing. Antingen kan den angränsande systemleverantören göra integrationen genom att använda API:t eller så kan du anlita en konsult, alternativt låta en egen utvecklare göra integrationen. Detta innebär att vilken aktör som helst med systemkunskap snabbt och enkelt kan integrera ett system med Ongoing.

Se vilka integrationer som gjorts av olika partners via Ongoings API: https://docs.ongoingwarehouse.com/Integrations#partners

För mer information om Ongoings API och hur det fungerar med integrationer, se Ongoings utvecklarsida. https://developer.ongoingwarehouse.com/ 

Ongoing har nyligen (2018) även utvecklat ett separat API för att möjliggöra integrationer med olika automationssystem. Mer info på följande länk: https://developer.ongoingwarehouse.com/Automation-API

 

3.       Det går snabbt och enkelt att sätta upp en effektiv hantering av dina varor.

Ongoing Warehouse är ett standardsystem som under de senaste tio åren skaffat sig omfattande systemkompetens att effektivt sätta upp olika typer av varuflöden. I Ongoing finns således de standardfunktioner och standardkomponenter som behövs för att snabbt och effektivt få upp de vanligaste varuflödena. Detta gör att du till en låg kostnad kan få en effektiv hantering av dina varor. Exempel på standardfunktioner i Ongoing är e-handelsplock/plockvagn, kyl & frys hantering/ bäst före datum, serienummerhantering, batchplock, med mera.

I Ongoing kan man också snabbt sätta upp olika typer av standardscanningar för att effektivisera hanteringen och minska felplock. Mer info om standardscanningar: https://docs.ongoingwarehouse.com/Scannings

 

4.       Du har total koll på dina varor 24/7 genom kund-login

Eftersom Ongoing är webbaserat, kan du när som helst logga in i systemet för att få all relevant information om dina varor. Det är en stor fördel för dig. Du slipper onödig och tidskrävande kommunikation med din logistikleverantör om du undrar över något eller snabbt behöver information eftersom du själv har tillgång till systemet. Du kan till exempel se lagersaldo, övervaka och följa upp ordrar och se track & trace. Vid scanning så kan ni följa in- och utleveranser i realtid. Du har också möjlighet att se olika typer av statistik för att till exempel följa upp att hanteringen av dina varor sker effektivt. En annan fördel är att du har full spårbarhet, vilket till exempel är bra om dina produkter kräver serienummer- eller batchhantering.

Läs mer om Ongoings kund-login på följande länk:  https://docs.ongoingwarehouse.com/Manuals/Customer-Manual

 

5.       Trygghet i att dina varor körs i ett beprövat, marknadsledande WMS-system

För dig som varuägare är det tryggt att dina varor körs i ett beprövat system som används av ett mycket stort antal företag i Sverige och Norden. Ongoing Warehouse är det mest använda lagersystemet i Norden med cirka 3 000 varuägares godsflöden som dagligen körs i systemet och flera tusen personer använder systemet i sin vardag. IT-företaget Ongoing Warehouse AB som står bakom systemet är helt specialiserat på lagersystem och har funnits i tio år. Bolaget växer stadigt, har stabil ekonomi och utvecklar löpande nya funktioner och förbättringar i systemet.

 

Läs om Ongoing Warehouse på www.ongoingwarehouse.se


Publicerad: 2018-11-19

Jonas Heinonen, CEO Boomerang Distribution OU & Fredrik Einarsson, CEO Ongoing Warehouse AB

Boomerang Distribution – stark internationell tillväxt inom E-handelslogistik med Ongoings WMS!

"Boomerang har haft en enastående tillväxt sedan 2015 och Ongoing Warehouse har i stor utsträckning bidragit till detta...", säger Jonas Heinonen CEO Boomerang Distribution OU

Boomerang Distribution OU är ett av de största företagen inom returhantering och 3PL-tjänster i Skandinavien. Företaget har svenska ägare och ledning, och ligger strategiskt placerat i Tallinn, Estland.

"Vi började samarbeta med Ongoing Warehouse 2015 och har sedan dess använt deras Warehouse Management System för att genomföra mer än 100 e-handelsintegrationer”, säger Jonas Heinonen, VD för Boomerang Distribution OU.

Majoriteten av Boomerangs kunder ligger inom det nordiska/baltiska e-handelsklustret. Leveranser till e-handelskunderna sker över hela världen. Boomerangs kunder kräver flexibel och högkvalitativ service både när det gäller leveranser och returhantering.

"Boomerang har haft en enastående tillväxt sedan 2015 och Ongoing Warehouse har i stor utsträckning bidragit till detta. Främst genom att systemet standardiserat våra interna processer och tillhandahållit en skalbar systemprocess för att stödja den dynamiska miljö som vi som tredjepartslogistiker verkar inom", fortsätter Jonas Heinonen.

Boomerang använder systemet för integrationer med sina kunders e-handelsplattformar och affärssystem, och har också integrationer med olika transport- och distributionssystem.

"Den största nyttan med systemet är snabba och kostnadseffektiva integrationer med våra kunders system. Vi har också stor nytta av att systemet är flexibelt eftersom vår och våra kunders affärsmiljö är snabbföränderlig”, avslutar Jonas Heinonen.

Ongoing Warehouse är ett svenskt It-företag baserat i Göteborg som med sitt Warehouse Management System med samma namn är marknadsledande i Norden inom nischen lagersystem för 3PL och e-handelsflöden.

"Boomerang är ett välskött, ägarlett företag som har samma skandinaviska värderingar som vi vad gäller kvalitet, service och pålitlig leverans. För oss är det viktigt att växa och utvecklas i nära samarbete med våra framgångsrika kunder som till exempel Boomerang", säger Fredrik Einarsson, VD för Ongoing Warehouse AB.

För mer information, välkommen att kontakta:

Fredrik Einarsson, CEO Ongoing Warehouse AB, Fredrik.Einarsson@ongoingwarehouse.com , telefon: +46 317675450. www.ongoingwarehouse.com

Jonas Heinonen, CEO Boomerang Distribution OU,  jonas@boomerang.eetelefon: +372 53057799. www.boomerang.ee


Publicerad: 2018-11-05

Nu lanserar vi vår nya hjälpsida

Vi har samlat all vår dokumentation under ett tak och gjort det tillgängligt för alla. Sidan innehåller information om hur du kommer igång med systemet, hur man använder scanning, och mycket mer.

Adressen till vår nya sida med dokumentation är: docs.ongoingwarehouse.com. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt. Ett smakprov av vad som finns:

Du har väl inte heller missat att vi har en speciell sida ämnad för mjukvaruutvecklare som vill integrera med Ongoing? Se developer.ongoingwarehouse.com!

Publicerad: 2018-09-24

Nyheter

Nu lanserar vi vårt nya REST API som förenklar integrationer

För att förenkla för kunder som vill integrera sina system med Ongoing WMS, så lanserar vi ett nytt API baserat på REST-teknologi.

2019-07-22Läs hela artikeln

E-handelsföretaget Soft Goat väljer Ongoing Warehouse som systemleverantör

Det svenska klädföretaget Soft Goat kom efter flera år med ökade volymer under 2018 till den en punkt där de behövde effektivisera sin logistik för att inte bromsa försäljningen.

2019-03-15Läs hela artikeln

Varför Gasell-utmärkelsen spelar roll

Först och främst är det en trygghet för våra kunder i Norden och övriga Europa. Det går bra för Ongoing och att vi är här för att stanna och fortsätta utvecklas i nära samarbete med våra kunder och partners.

2018-11-20Läs hela artikeln

Nyttan med lagersystemet Ongoing Warehouse för varuägare som outsourcar sin lager- och logistikhantering

Många företag som letar efter en logistikleverantör (3PL-aktör) kontaktar oss på Ongoing med frågor om fördelarna med att lägga ut lagret till ett logistikföretag som använder Ongoing Warehouse. Vi har sammanfattat några punkter som tar upp nyttan med systemet för dig som varuägare.

2018-11-19Läs hela artikeln

Boomerang Distribution – stark internationell tillväxt inom E-handelslogistik med Ongoings WMS!

"Boomerang har haft en enastående tillväxt sedan 2015 och Ongoing Warehouse har i stor utsträckning bidragit till detta...", säger Jonas Heinonen CEO Boomerang Distribution OU

2018-11-05Läs hela artikeln

Nu lanserar vi vår nya hjälpsida

Vi har samlat all vår dokumentation under ett tak och gjort det tillgängligt för alla. Sidan innehåller information om hur du kommer igång med systemet, hur man använder scanning, och mycket mer.

2018-09-24Läs hela artikeln

Accelerator styrker sin posisjon med sky-basert lagerstyringssystem

Accelerator er et norsk privateid selskap som har bred kompetanse på drifting av tredjepartslogistikk (3PL). ”Alle varer blir skannet inn på lokasjon, med nøkkelfunksjoner som støtter FiFo/FeFo, og batchnummer", forteller Martine Dørmænen, Produktutvikler-/logistikksjef Accelerator AS. 

2018-01-24Läs hela artikeln

Ongoing Warehouse växer i Finland

Finska företaget Rahtikeskus Oy har valt Ongoing Warehouse som lagersystem för sin 3PL-verksamhet. ”Vi har kommit igång snabbt i systemet. Vi kör redan ett 20-tals kunders varuflöden i Ongoing Warehouse", säger Johannes Knapas, Försäljningschef på Rahtikeskus Oy.

2017-10-18Läs hela artikeln

Arbeta på Ongoing? Vi söker löpande efter systemutvecklare!

”Jag trivs med blandningen av utveckling och kundkontakt samt att det egna ansvaret kompletteras med samarbete och teamkänsla”, säger en av våra systemutvecklingskonsulter.

2017-05-23Läs hela artikeln

Ny standardscanning - Plockuppdrag (Batchplock)

Scanning av plockuppdrag är en ny standardscanning i Ongoing Warehouse och används när man plockar flera ordrar samtidigt (batchplock). 

2017-05-18Läs hela artikeln

Visma.net og Ongoing forenkler logistikken for Amundsen Sports

“Integrasjonen mellom Visma.net og Ongoing har automatisert våre logistikkprosesser vesentlig”, sier Jørgen Amundsen, CEO på Amundsen Sports.

2017-03-16Läs hela artikeln

Mångsidig och ödmjuk Systemutvecklingskonsult till snabbväxande Ongoing sökes!

Vi söker dig som efter teknisk högskola arbetat några år. Eller dig som snart är klar med din utbildning på Chalmers – eller likvärdig utbildning.

2017-03-15Läs hela artikeln

Norska Björgs Transport driftsätter Ongoing

"Ongoing har många kopplingar till kundernas system och också ett så kallat API som möjliggör för våra kunder att enkelt koppla sig till Ongoing".

2017-02-08Läs hela artikeln

RST Logistics AS väljer Ongoing

Norska logistikföretaget RST Logistics har valt Ongoing. Läs mer i pressmeddelandet nedan eller läs artikel (på norska).

2016-11-21Läs hela artikeln

Ongoings WMS hjälper Olssons Logistics med Internationella kunder!

Olssons Logistics kör sina internationella kunder i Ongoing. Läs mer i pressmeddelandet nedan. 

2016-08-15Läs hela artikeln

Norska logistikföretaget Loadmaster AS har implementerat Ongoing

Det expansiva Logistikföretaget Loadmaster AS har driftsatt Ongoing som WMS för sin lagerverksamhet. Läs mer i pressmeddelandet nedan (på norska). 

2016-03-02Läs hela artikeln

Ny kund i Danmark - Ongoing levererar system till Parcel Feeder A/S

Parcel Feeder A/S använder Ongoing för att hantera sin verksamhet inom tredjepartslogistik. Läs mer i pressmeddelandet nedan (på danska). 

2015-12-07Läs hela artikeln

Hösten 2015 - Vi växer & rekryterar!

Ongoing växer då våra befintliga kunder växer och därmed använder systemet mer och mer. Vi har också ett bra inflöde av nya kunder - både i Sverige och övriga Norden. Detta gör att vi nu söker fler medarbetare. 

2015-08-12Läs hela artikeln

Ytterligare ett norsk 3PL-företag har driftsatt Ongoing

3PL-företaget Ntex AS med lager i Vinterbro utanför Oslo, har driftsatt Ongoing. Att systemet är enkelt att använda och går snabbt att driftsätta är två av fördelarna enligt företaget. Läs mer på den norska logistiksajten Moderne Transporter (på norska) eller pressmeddelandet nedan. 

2015-03-26Läs hela artikeln

DC Syd AB stärker upp med Ongoings WMS!

DC Syd AB, ett lager – och logistikföretag, har valt Ongoing Warehouse som WMS-system för att utveckla sin verksamhet inom tredjepartslogistik. 

2015-03-10Läs hela artikeln

Ongoing växer i Norge - Läs om Colliflow AS i logistiksajten "Logistikk & Ledelse"

Fler och fler norska 3PL-företag väljer Ongoing som WMS-system. Systemet finns på norska språket och Ongoing har ett 10-tal norska kunder - alla är företag inom tredjepartslogistik. Läs om en av våra kunder Colliflow AS i den norska logistiksajten "Logistikk & Ledelse"

2015-01-19Läs hela artikeln

Vi söker nya medarbetare!

Erbjudande till dig med intresse för såväl systemutveckling som verksamhet/ kundkontakt! Ongoing växer vidare och har nyligen utsetts till såväl ”Gasellföretag” (av Dagens Industri) som ”Superföretag” (av Veckans Affärer).

2014-10-27Läs hela artikeln

Ongoing Warehouse utsedd till Gasellföretag

Mjukvaruföretaget Ongoing Warehouse – specialiserat på ett webbaserat Warehouse Management System ( så kallat WMS)  - har av affärstidningen Dagens Industri  blivit utsedd till Gasellföretag. Utmärkelsen går till de snabbast växande företagen i Sverige som också kan uppvisa lönsamhet.

2014-10-13Läs hela artikeln

Smart användande av IT-system gör att kunder väljer M3 Logistics

M3 Logistics är ett logistikföretag som är specialiserat på tredjepartslogistik. Bland kunderna finns företag som till exempel Odd Molly, Profoto, Hynky Dory och Claes Göran Shoes. M3 Logistics har med hjälp av  sin WMS-leverantör Ongoing Warehouse kopplat ihop varuflödena elektroniskt

2014-04-09Läs hela artikeln

EDI-Soft , nordens största leverantör av TA-system, och Ongoing Warehouse AB, en av nordens ledande leverantörer av WMS-system har startat samarbete.

Samarbetet innebär att företagens respektive produkter – Ongoing Warehouse och Consignor - integreras med varandra för att förenkla för lager- och logistikföretag att bland annat beställa transporter. En av kunderna som använder de båda systemen integrerade är företaget Altus Norway AS i Moss.

2014-04-03Läs hela artikeln

Storex satsar på effektivitet och kvalitet i lagerhantering och transportadministration

2013-09-13Läs hela artikeln

Börjes Logistik & Spedition storsatsar på e-handelslogistik med webbaserat WMS!

2013-04-23Läs hela artikeln

Alltransport stärker upp med Ongoings WMS!

2013-03-21Läs hela artikeln

AkkaFRAKT affärsutvecklar med Ongoings WMS

2012-11-28Läs hela artikeln

"Molnbaserat WMS ger nya affärer" -artikel om Ongoing i Dagens Industris logistikbilaga

"Molnbaserat WMS ger nya affärer" är rubriken i artikeln om Ongoing i senaste numret av Intelligent Logistik. Ongoing uppmärksammades i Dagens Industris årliga logistikbilaga. Artikeln i bilagan nederst på sidan 10.

2012-11-12Läs hela artikeln

Ongoing växer och söker nya medarbetare!

2012-11-12Läs hela artikeln

Ongoing och affärssystemet Specter kopplar ihop systemen

2012-04-16Läs hela artikeln

LogistikPalatset Borås AB effektiviserar orderflödet med Ongoing Warehouse och Unifaun Online

2012-04-16Läs hela artikeln

RPG Logistics växer och satsar på nya IT-system

RPG Logistics AB, ett bolag med helhetslösningar inom logistiksektorn, satsar på moderna IT-system för att utveckla sin verksamhet ytterligare.

2012-03-05Läs hela artikeln

Flexibilitet avgjorde när Almroths Express & Åkeri valde WMS-system

Det växande logistikföretaget Almroths Express & Åkeri AB väljer Ongoing Warehouse som WMS-system (Warehouse Management System) för att bättre kunna anpassa sina logistiklösningar efter kundernas behov.

2011-10-07Läs hela artikeln

Veddesta Distribution AB och dess dotterföretag Multi Logistik AB driftsätter Ongoings WMS-system

Veddesta Distribution AB och dess dotterföretag Multi Logistik AB har startat ett samarbete med IT-företaget Ongoing Warehouse AB. Samarbetet innebär att de båda logistikföretagen kommer att att använda Ongoings webbaserade warehouse management system (så kallat wms-system) för att effektivisera och utveckla sin logistikverksamhet inom 3PL och servicelogistik.

2011-09-21Läs hela artikeln

Webbaserat lagersystem skapar affärer för Roxtrans AB

Logistikföretaget Roxtrans AB har nyligen driftsatt ett webbaserat lagersystem, även kallat Warehouse Management System (WMS-system) av systemleverantören Ongoing Warehouse AB.

2011-06-22Läs hela artikeln

GP-Last har driftsatt Ongoings WMS-system

Transport- och logistikföretaget GP-Last AB har under februari månad driftsatt ett webbaserat lagersystem, även kallat Warehouse Management System (WMS-system). Systemleverantör är Ongoing Warehouse AB.

2011-03-01Läs hela artikeln

Selector Logistik satsar på tredjepartslogistik för E-handeln

2010-10-12Läs hela artikeln

PGF Logistik vässar sitt erbjudande med webbaserat lagersystem

PGF Logistik AB är ett växande logistikföretag beläget i Vaggeryd, i direkt anslutning till avfart 90 längs E4:an. För att effektivisera sin lagerlogistik och ge kunderna bättre information har PGF Logistik AB sedan en tid använt ett lagersystem från Ongoing Warehouse.

2010-10-11Läs hela artikeln

LBC Ängstorp AB erbjuder webbaserat lagersystem till sina kunder

LBC Ängstorp AB slutför nu byggandet av sitt 2000 m2 stora lagerhotell. Bygget sker till stor del i egen regi och ligger i direkt anslutning till LBC Ängstorps nuvarande lokaler i Laholm. Lagerlokalerna beräknas stå färdiga att användas i oktober.

2010-06-22Läs hela artikeln

Ecomsupport väljer 3PL-system från Ongoing

Företaget Ecomsupport med verksamhet inom både tredjepartslogistik och e-handelslösningar, har valt lagersystem från IT-företaget Ongoing Warehouse AB.

2010-06-16Läs hela artikeln

Olavia Logistik effektiviserar med EDI-flöde och scanning

Olavia Logistik har använt lagersystemet Ongoing sedan sommaren 2009. För att få spårbarhet och för att öka säkerheten har Olavia Logistik under vintern använt scanners tillsammans med Ongoings scanningsmodul.

2010-03-24Läs hela artikeln

ALI Logistik driftsätter webbaserat system för sin lagerverksamhet

ALI Logistik har nyligen ingått ett avtal med IT-företaget Ongoing Warehouse AB avseende ett webbaserade lagersystem, så kallat WMS-system, för sin verksamhet inom tredjepartslogistik (3PL).

2010-02-22Läs hela artikeln

LogistikPalatset Borås AB investerar in nytt lagersystem

Ledningen för LogistikPalatset har nyligen beslutat att investera i ett nytt webbaserat lagersystem, även kallat Warehouse Management System. Systemet heter Ongoing Warehouse och är speciellt framtaget för tredjepartslogistikföretag.

2010-02-17Läs hela artikeln

DB Schenker tecknar ramavtal med Ongoing Warehouse

Schenker AB och Ongoing Warehouse AB har nyligen ingått ett ramavtal avseende Ongoings webbaserade lagersystem för tredjepartlogistik. Avtalet innebär att DB Schenker – för att använda systemet - betalar en månadsavgift per användare enligt konceptet ”Software as a Service”. I månadsavgiften ingår nyttjanderätt, support & fria uppdateringar, samt drift av systemet.

2009-10-21Läs hela artikeln

FG Nordic AB - ny kund

Ongoing syr ihop FG Nordic AB:s logistikhantering

2009-09-07Läs hela artikeln

Olavia Logistik AB väljer Ongoing

Olavia Logistik AB i Landskrona har nyligen valt att köpa lagersystem av systemleverantören Ongoing Warehouse AB.

2009-08-18Läs hela artikeln

Transart AB - ny kund

För att effektivisera sin lager- och logistikhantering har företaget Transart AB nyligen köpt ett lagersystem av systemleverantören Ongoing Warehouse AB.

2009-08-11Läs hela artikeln

Visma och Ongoing förenklar logistikhanteringen

Visma Spcs, Sveriges ledande leverantör av ekonomiprogram till små och medelstora företag och Ongoing Warehouse AB - specialiserat på ett standardiserat, webbaserat warehouse-system - startar samarbete. Samarbetet innebär att företagens respektive produkter kopplas ihop med varandra vilket bland annat gör att företagare kan lägga order i Visma som sedan elektroniskt skickas över till Ongoings lagersystem. Första kunden som kommer att använda Visma integrerat med Ongoing är Multibrackets Europe AB.

2009-04-27Läs hela artikeln

Transport- och logistikföretaget Skubbet AB är ny kund

Transport- och logistikföretaget Skubbet AB utvecklar sin verksamhet med modernt lagersystem!

2008-10-13Läs hela artikeln

Unifaun AB och Ongoing Warehouse AB startar samarbete

Unifaun AB, Sveriges ledande leverantör inom transportadministrativa system och Ongoing Warehouse AB - specialiserat på ett standardiserat, webbaserat warehouse-system - startar samarbete. Samarbetet innebär att företagens respektive produkter integreras med varandra för att förenkla för lager- och logistikföretag att bl. a beställa transporter. Första kunden som kommer köra de båda systemen integrerade är logistikföretaget Elogistik.

2008-09-18Läs hela artikeln

Tranås Åkeri - ny kund

Tranås Åkeri har köpt lagersystem av Ongoing . Systemet som heter Ongoing Warehouse är ett modernt, webbaserat  ”Warehouse Management  System” som hanterar Tranås Åkeris lager- och logistikverksamhet, bla kundinformation, avtal/ prissättning, inleveranser, plock, utleveranser och fakturering.

2008-09-08Läs hela artikeln

Ongoing har ny hemsida

Ongoing Warehouse AB har valt att helt fokusera på sitt starkaste område, nämligen sitt moderna och standardiserade warehouse-system Ongoing Warehouse. Med anledning av detta har vi lanserat en ny hemsida där vi löpande lägger ut information som kan vara nytta för våra kunder och partners.

2008-05-19Läs hela artikeln