Ongoing Warehouse används på olika enheter

WMS-systemet

Ongoing är specialiserat på ett webbaserat WMS-system (Warehouse Management System) för logistikföretag verksamma inom tredjepartslogistik (3PL). Vi har idag (oktober 2018) drygt 225 logistikföretag som kunder och över 3 000 företags varuflöden körs dagligen i systemet.

Ongoing Warehouse är utvecklat i nära samarbete med 3PL-företag och dess kunder och har varit i skarp drift hos kund sedan 2007. Eftersom produkten är ett standardsystem, utvecklas den löpande i takt med kundernas krav och önskemål - och alla kunder kan därmed dra nytta av den förbättrade funktionalitet som löpande läggs in i standardprodukten. Ongoing Warehouse är ett system som är utvecklat på standardplattformen Microsoft .NET och Microsoft SQL-server.  

Fördelar med Ongoing

Nedan är några av de anledningarna som gör att våra kunder - 3PL-företagen och dess kunder - uppskattar systemet:

  1. Webbaserat system ger ökad försäljning och utvecklar befintliga kundrelationer. Att systemet är helt webbaserat gör att även våra "kunders kunder" det vill säga varuägarna kan använda systemet för att lägga order, se lagersaldo, statistik, uppdatera kundregistret, mm.

  2. Snabbt och enkelt att köra igång systemet. Varför göra långa och kostsamma upphandlingar, för att sedan göra långdragna och kostnadskrävande driftsättningar? Vi gör det enkelt för nya kunder. Vi tar betalt en månadsavgift per användare. Då ingår nyttjanderätt, nya versioner och drift. Börja tex med att använda vårt system för en kund eller ett flöde. Lär känna systemet och starta i liten skala - och utöka sedan i antal användare i den takt ni önskar.

  3. Enkelt att integreras med andra system. Våra kunder vill ofta ha helhetslösningar där vår produkt utgör en viktig del. Ongoing har ett genomtänkt, öppet gränssnitt, så kallat API som gör att andra aktörer kan göra kopplingar till Ongoing. Affärssystem, webbshoppar, transportadministrativa system och transportplaneringssystem är vanliga system som integreras med Ongoing. Vi har ett stort antal kopplingar med aktörer som vi samarbetar med tex Unifaun/ Pacsoft, Edi-Soft, Visma, Pyramid, Navision, Jeeves, Fleet 101/K2 och ett stort antal e-handelsföretag.

  4. Det är lätt att driftsätta och använda systemet. För att systemet skall användas effektivt måste personalen och andra användare tycka att det är lätt att lära och enkelt att använda, oavsett om de scannar, använder truckdatorer, vanlig PC eller Smartphones. Vårt system går snabbt att lära för såväl nya lagerarbetare som administrativ personal eller personal hos våra kunders kunder. Att det är intuitivt och webbaserat är en stor fördel.

  5. Kostnadseffektivt att nyttja ett modernt system. Vårt system är modernt byggt och webbaserat (systemet körs via en vanlig webbläsare). Användare kan enkelt köra systemet oavsett var de fysiskt befinner sig. Detta innebär stora fördelar för kunderna – inte minst för de som har sin verksamhet utspridd geografiskt eller arbetar flexibelt från ett eller flera kontor – eller hemifrån. Installation och driftsättning går snabbt och kostnadseffektivt, och system kan enkelt göras tillgängligt för såväl kunder som för ”kundernas kunder”. 

  6. Standardsystem ger såväl långsiktighet som kostnadseffektivitet. Våra kunders verksamheter skiljer sig naturligtvis åt, men i grunden är behoven tämligen lika för företag inom 3PL. Att vi erbjuder en flexibel standardprodukt gör att vi vid driftsättning hjälper våra kunder att sätta upp systemet (konfigurera det) efter just deras behov och verksamhet. Våra kunder har tryggheten att produkten hela tiden utvecklas och att man är flera kundföretag som delar dessa kostnader. Standardsystemet ger också en långsiktig kompetens hos oss som leverantör, vilket ger våra kunder en bra support och – naturligtvis en mycket stor kunskap om såväl vårt system som branschen.

Vill du direkt veta mer om oss eller testa produkten via webben så kontakta oss genom att boka in en webbdemo på denna hemsida.

Välkommen!

Fredrik Einarsson, VD/ CEO


Inventering & godshantering

Inventering & godshantering

Rapporter & Dokument

Rapporter & Dokument