Webbaserat WMS ger stor nytta för tredjepartslogistik (3PL)

Kravet på att information skall vara lättillgängligt har de senaste åren inneburit ett genombrott för webbaserade system, inte minst för företag verksamma inom tredjepartslogistik där kunderna kräver öppenhet och transparens. Fler och fler företag går över till att hantera sin logistik via moderna, webbaserade system.

Ongoing Warehouse AB är specialiserat på ett webbaserat standardsystem för lagerhantering / 3PL. ”Nyttan med vårt system är bla att våra kunder, som är logistikföretag, även kan låta sina kunder använda systemet. Logistikföretagets kunder kan således skapa ordrar, se status på sina ordrar, se lagersaldon med mera”, säger Gerhard Guron, VD på Ongoing Warehouse AB.

”Just att vårt system är webbaserat och att alla användare loggar in via nätet – och hanterar just den infon som är relevant för dem - skapar en enorm effektivitet i logistiken vilket naturligtvis sparar stora pengar”, fortsätter Gerhard Guron.

I takt med att IT-systemen mer och mer ”flyttar över” till Internet, ändras också affärsmodellen. Idag är affärsmodellen Software as a Service (SaaS), mer och mer vanlig bland leverantörer av webbaserade system. Den innebär att kunden endast betalar en avgift för att använda systemet – ofta baserad på antal användare. Kunden behöver bla inte investera i servrar eller dyr IT-kompetens, utan endast ha tillgång till vanliga PC med Internetuppkoppling.

”Våra kunder betalar en månadsavgift för att använda systemet, baserat på antal användare. I avgiften ingår allt som kunden behöver, nyttjanderätt, drift, service & support samt nya versioner. På så sätt kan våra kunder snabbt komma igång till en låg inträdeskostnad”, säger Gerhard Guron.

Användbarhet

Användbarhet

kopplingar

Kopplingar (EDI) mellan IT-system ger nytta!

En av de viktigaste aspekterna för ett bra verksamhetssystem, tex ett lagersystem, är att det har en ”öppenhet” eller ett ”öppet gränssnitt” som möjliggör olika typer av kopplingar (tex överföring av order). Ofta kallas denna typ av elektronisk överföring för ”EDI-kopplingar”. Ongoing Warehouse är ett fristående bolag som samarbetar med - och har EDI-kopplingar - med en mängd olika systemleverantörer.

WMS-system via "Molnet" - Software as a Service

Ongoings affärsmodell har sedan starten 2008 byggt på konceptet som kallas Software as a Service (SaaS) eller "Molnet". Det innebär att vi på Ongoing driftar systemet och våra kunder kör vårt WMS-system via Internetläsaren på sin dator tex en vanlig PC eller truckdator, handdator/smartphone, etc.