WMS-system via "Molnet" - Software as a Service

Ongoings affärsmodell har sedan starten 2008 byggt på konceptet som kallas Software as a Service (SaaS) eller "Molnet". Det innebär att vi på Ongoing driftar systemet och våra kunder kör vårt WMS-system via Internetläsaren på sin dator tex en vanlig PC eller truckdator, handdator/smartphone, etc.

Konceptet Software as a service - webbaserade system - har växt snabbt de senaste åren. Idag drivs utvecklingen av Software as a Service av både mindre snabbväxande företag och etablerade internationella IT-företag som Microsoft och IBM.

Som bilaga och komplement till Ongoings avtal med kunder används IT-branschens standardavtal/bestämmelser som heter "Molntjänster Allmänna bestämmelser, version 2014". Denna bilaga är speciellt framtaget för Ongoing Warehouse typ av verksamhet, dvs molntjänster eller så kallade webbaserade system, även kallat Internetbaserade tjänster. Tidigare (före 2014/2015) fanns inga lämpliga bransch bestämmelser för Molntjänster, men det kraftigt ökande användandet av dessa system har gjort att man tagit fram dessa. Klicka på länken för att läsa "Molntjänster Allmänna bestämmelser, version 2014"

Användbarhet

Användbarhet

Webbaserat WMS ger stor nytta för tredjepartslogistik (3PL)

Kravet på att information skall vara lättillgängligt har de senaste åren inneburit ett genombrott för webbaserade system, inte minst för företag verksamma inom tredjepartslogistik där kunderna kräver öppenhet och transparens. Fler och fler företag går över till att hantera sin logistik via moderna, webbaserade system.

kopplingar

Kopplingar (EDI) mellan IT-system ger nytta!

En av de viktigaste aspekterna för ett bra verksamhetssystem, tex ett lagersystem, är att det har en ”öppenhet” eller ett ”öppet gränssnitt” som möjliggör olika typer av kopplingar (tex överföring av order). Ofta kallas denna typ av elektronisk överföring för ”EDI-kopplingar”. Ongoing Warehouse är ett fristående bolag som samarbetar med - och har EDI-kopplingar - med en mängd olika systemleverantörer.