Tullsystem

För att underlätta tullhantering vid import och export eller för hantering av tullager kan man integrera Ongoing med ett tullsystem eller tullagersystem som sköter kommunikationen med tullen.

Ett tullager är en plats att förvara oförtullade varor på. Tull och annan skatt betalas först när varorna har förtullats. En integration mellan Ongoings lagersystem och ett tullsystem snabbar upp hantering vid införsel och export av varor. Om varorna som mottas ska förvaras på tullager så rapporteras det mottagna godset till tullsystemet som i sin tur rapporterar detta till tullen. När godset senare ska skickas från tullagret rapporteras även detta till tullsystemet som sköter eventuell förtullning och kommunikationen med tullens system. 

Nedan finns ett urval av de av svenska tullen godkända system för EDI överföring till tullen.

edicom

KSD - Edicom

KSD Software utvecklar system för transport- och logistikföretag och är även godkända för att skicka EDI meddelanden till svenska tullen. 

Kopplingen mellan Ongoing och Edicom ger möjlighet till transportbokning och utskrift av frakthandlingar i Edicoms system. Det är även möjligt att överföra listor på de artiklar som ska förtullas i samband med leverans.

Läs mer om KSDs system på deras hemsida

tyringe

Tyringe Integration System (TIS)

Tyringe bygger integrationslösningar för Handel, Logistik och Automotive. Tyringe Integration System (TIS) är ett webbaserat system och kan användas helt manuellt för att skapa och skicka tulldeklarationer, men det kan även användas integrerat med affärssystem och lagerssystem.

Med en koppling mellan Ongoing och TIS tullsystem kan man enkelt hantera tullager i Ongoing. När oförtullat gods ankommer till lagret rapporteras detta till TIS, som sköter kommunikationen med tullen. När godset senare ska levereras ut så skickas informationen kring detta vidare till TIS som skickar det vidare för att få godkännande från tullen.

Mer information om Tyringe finns på deras hemsida.

Integrationer med Affärssystem

Har ni eller era kunder ett affärssystem där de lägger ordrar kan det vara en fördel för lagret att omgående få tillgång till dessa direkt i lagersystemet. Genom att integrera Ongoing med ett affärssystem kan man korta ner tiden från orderläggning till leverans och minska den manuella hanteringen. 

Transportadministrativa system

Många av våra kunder väljer att integrera Ongoing Warehouse med ett transportadministrativt system (TA-system).

Integrationer e-handel (webbshoppar)

För e-handlare är det extra viktigt att en order snabbt blir tillgänglig för lagret och att information om artiklar och lagersaldon kontrinuerligt synkroniseras mellan lagret och butiken. Många e-handlare väljer därför att integrera sin webbshopslösning med Ongoing Warehouse för att på så sätt minimera den manuella hanteringen och minska ledtiden från beställningen till leverans.