API-dokumentation

För att underlätta integrationer med olika system, har Ongoing Warehouse ett dokumenterat SOAP/ webservice gränssnitt (även kallat API) - vilket ger möjlighet att både skicka och hämta information till systemet. 

Vi har en utvecklarsajt som hjälper integratörer/utvecklare som vill integrera ett system med Ongoing Warehouse. Vår utvecklarsajt ger instruktioner hur man kommer igång, beskrivning av de mest vanliga funktionerna och tips & tricks när man gör integrationen. Vår utvecklarsida har adressen http://developer.ongoingwarehouse.com och det går bra att skicka den till konsulter som vill integrera med Ongoing. 

Integrationer med Affärssystem

Har ni eller era kunder ett affärssystem där de lägger ordrar kan det vara en fördel för lagret att omgående få tillgång till dessa direkt i lagersystemet. Genom att integrera Ongoing med ett affärssystem kan man korta ner tiden från orderläggning till leverans och minska den manuella hanteringen. 

Transportadministrativa system

Många av våra kunder väljer att integrera Ongoing Warehouse med ett transportadministrativt system (TA-system).

Integrationer e-handel (webbshoppar)

För e-handlare är det extra viktigt att en order snabbt blir tillgänglig för lagret och att information om artiklar och lagersaldon kontrinuerligt synkroniseras mellan lagret och butiken. Många e-handlare väljer därför att integrera sin webbshopslösning med Ongoing Warehouse för att på så sätt minimera den manuella hanteringen och minska ledtiden från beställningen till leverans.

Tullsystem

För att underlätta tullhantering vid import och export eller för hantering av tullager kan man integrera Ongoing med ett tullsystem eller tullagersystem som sköter kommunikationen med tullen.