Integrationer med Affärssystem

Har ni eller era kunder ett affärssystem där de lägger ordrar kan det vara en fördel för lagret att omgående få tillgång till dessa direkt i lagersystemet. Genom att integrera Ongoing med ett affärssystem kan man korta ner tiden från orderläggning till leverans och minska den manuella hanteringen. 

Många affärssystem är mycket omfattande och kan hantera stora delar av ett företags verksamhet. Det kan därför finnas många olika delar man vi integrera med ett lagersystem. Vanligt är att man hämtar ut information om lagda in- och utleveransordrar samt artiklar från affärssystemet samt rapporterar tillbaka lagersaldon samt vad som tagits emot eller levererats på respektive order. Omfattning på en koppling kan dock variera och beror på kundens önskemål samt vilka förutsättningar som ges av varje affärssystem.

Nedan finns beskrivet ett antal integrationer som används av olika kunder idag.

fortnox

Fortnox

Fortnox är en av Sveriges ledande leverantör av internetbaserade program för företag. Med Fortnox system kan företag sköta bokföring, fakturering, lön m.m. direkt på nätet. Om verksamheten innefattar mer omfattande lagerverksamhet eller om man valt att lägga ut sitt lager hos ett 3PL-lager så kan man koppla ihop Fortnox system med Ongoing Warehouse.

I integrationen med Fortnox överförs ordrar skapade i Fortnox löpande till Ongoing tillsammans med kunduppgifter, leverantörs- och artikelinformation. Från Ongoing skickas aktuella lagersaldon tillbaka till Fortnox och det finns även en möjlighet att flagga upp ordrar som hanterade av lagret samt uppdatera levererat antal per orderrad.

I de flesta fall hämtas nya, ej fakturerade ordrar till Ongoing allt eftersom de kommer in i Fortnox. De kan antingen komma utifrån från t.ex. en webbshop eller genom att användaren själv skapar ordern i systemet. När order hämtats av Ongoing kan den plockas och packas av personalen på lagret. De kan även komplettera med ytterligare information om ordern som t.ex. vikt, volym och vilket fraktavtal som ska användas innan informationen om ordern skickas vidare till ett TA-system för transportbokning.

När ordern  är färdig och skickad från lagret rapporteras det levererade antalet tillbaka från Ongoing till Fortnox så att ordern kan bokföras. Önskas en högre grad av automatisering kan Ongoing skapa upp en faktura baserat på ordern i Fortnox och även skicka ut mail till kunder med faktura eller sätta fakturan som utskriven och bokförd. Detta är möjligt att anpassa efter varje kunds önskemål.

Integrationen mot Fortnox fungerar även mot deras nya version (F3) av affärssystemet.

Läs mer om Fortnox och deras produkter.

specter

Specter Business Management

Specter är, precis som Ongoing, ett webbaserat affärssystem och innehåller många olika funktioner som underlättar för företag, från lättanvänd fakturering och bokföring till komplett affärsflöde med t.ex. lager, inköp, säljstöd, e-handel och kassasystem.
Integrationen med Specter innefattar överföring av utleveransorder och inköpsorder samt återrapprtering på dessa tillbaka till Specter. Det finns även möjlighet att få lagersaldot överfört från Ongoing till Specter. Många använder Specter ihopkopplat med en webbshop. I dessa fall kan kopplingen mellan Specter och Ongoing möjliggöra att ordrar lagda i webbshoppen blir tillgängliga för lagret på ett enkelt sätt.

Läs mer om Specter Business Management
visma

Visma Administration

Visma Administration är Sveriges mest valda ekonomi- och bokföringsprogram. Ett kraftfullt bokföringssystem som varje dag förenklar verksamheten för tiotusentals företagare.

Koppling mellan Visma och Ongoing görs genom att en Vismakonsult kör kopplingen till Ongoings API. Ongoing gör således inte själv Visma integrationen - utan den gör våra kunder - eller deras kunder- genom att anlita en Visma konsult. 

Läs mer om vilka program Visma erbjuder på Visma SPCS

jeeves

Jeeves

Ett modernt affärssystem är nyckeln till ditt företags framgång. Jeeves erbjuder marknadens mest attraktiva affärssystem med mer än 4 600 kunder i drygt 40 länder. 

Jeeves erbjuder många olika funktioner och en integration mot deras system kan se ut på olika sätt. Hör av dig till oss så ser vi vilken lösning som skulle passa er.

Läs mer om Jeeves på deras hemsida www.jeeves.se 

microsoft-dynamics

Microsoft Dynamics NAV

En affärslösning från Microsoft kan ersätta ditt konventionella bokföringssystem när det inte riktigt räcker till, samtidigt som den erbjuder små och medelstora företag som ditt en genväg till snabbare tillväxt.

Microsoft Dynamics erbjudanden innehåller en rad olika systemlösningar för olika typer av företag. En integration mot dessa system kan se ut på olika sätt och baseras på kundens specifika behov. Är du intresserad av att veta mer om vilka möjligheter som finns att integrera ert system med Ongoing kontakta oss.

För mer information om Microsoft Dynamics NAV, se deras hemsida

mamut

Mamut

Mamut erbjuder kompletta och användarvänliga affärssystemlösningar till bra pris. Mer än 400 000 kunder i Europa förenklar vardagen med lösningar från Mamut.

Mamut erbjuder mycket olika funktionalitet och en integration mot deras system kan se ut på olika sätt. Via Mamuts API finns möjlighet att hämta in- och utleveransordrar samt lagersaldon. Det finns också olika import och export funktioner som kan användas som grund enklare integrationer. Hör av dig till oss så ser vi vilken lösning som skulle passa er.

Läs mer om Mamut på deras hemsida www.mamut.se 

pyramid

Pyramid

Pyramid är ett komplett affärssystem för små och medelstora företag.Det är utvecklat för att passa många olika branschers behov och önskemål. Med bred funktionalitet och ett lättarbetat gränssnitt, utgör Pyramid en modern och flexibel lösning inom ekonomi, information och verksamhetsstöd.

En integration mot Pyramids system kan se ut på olika sätt. Det vanligaste är en filbaserad integration för överföring ordrar och lagersaldon. Hör av dig till oss så kan titta på vilken lösning som skulle passa er.

Läs mer om Pyramid på deras hemsida www.unikum.se
SAP

SAP

SAP AG är ett av de största mjukvaruföretagen i världen och levererar fullskaliga affärssystem för koncerner och företag. Idag använder över 238 000 kunder SAP:s lösningar och tjänster.

SAP erbjudanden innehåller en rad olika systemlösningar för olika typer av företag. En integration mot dessa system kan se ut på olika sätt och baseras på kundens specifika behov. Är du intresserad av att veta mer om vilka möjligheter som finns att integrera ert system med Ongoing kontakta oss.

Läs mer om SAP.

Visma eEkonomi

Visma eEkonomi

Visma eEkonomi är Vismas webbaserade fakturerings- och bokföringsprogrammet. Du kan sköta din fakturering och bokföring online i datorn, surfplattan och mobilen. Läs mer på om produkten här.

Integrationen omfattar att hämta order och artiklar från Visma samt att skriva lagersaldon och att återrapportera orderstatus och plockat antal vid hanterad order. 

garp

Garp

Affärssystemet Garp är utvecklat från grunden för små växande tillverkare och grossister. Garp är färdigt att använda och lätt att komma igång med. Robust, skalbart och med låg totalkostnad.

En integration mot Garp kan se ut på olika sätt. Hör av dig till oss så kan titta på vilken lösning som skulle passa er.

Läs mer om Garp på deras hemsida garp.se

24SevenOffice

24SevenOffice

Skandinaviens ledande IT-företag som specialiserat sig på affärssystem och ekonomisystem i molnet. Kopplingen mellan 24SevenOffice och Ongoing gör det enkelt och effektivt för företag att lägga ut sitt lager till en så kallad tredjepartslogistiker (3PL) / lagerhotell som använder Ongoing Warehouse som WMS. 

I integrationen med 24SevenOffice överförs ordrar skapade i 24SevenOffice löpande till Ongoing tillsammans med kunduppgifter, leverantörs- och artikelinformation. Från Ongoing skickas aktuella lagersaldon tillbaka till 24SevenOffice. Ongoing skickar löpande tillbaka status på ordrar till 24SevenOffice. Tex när ordern är färdig och skickad från lagret rapporteras status som "Levererad". 

Läs mer om 24SevenOffice

Centra logo

Centra (tidigare Silk)

Centra (tidigare Silk) är ett Affärssystem/ E-commerce system byggt av företaget Young & Skilled. Systemet är vanligt förekommande inom konfektion/ fashion. Ongoing Warehouse har arbetet tillsammans med utvecklarna bakom Centra för att ta fram och vidareutveckla en integration som gör det möjligt för snabbväxande detaljister inom främst modeindustrin att effektivisera sin logistikkedja genom ett sömlöst informationsutbyte med en tredjepartslogistiker.

Integrationen omfattar synkronisering av artikelregister och saldo; överföring av order med återrapportering av plock och spårningsnummer samt överföring av inköpsorder och återrapportering av antal mottaget. Integrationen har även byggts ut för att hantera returer. Kontakta Ongoing Warehouse för mer information och hjälp att komma igång. Läs mer om Centra på deras hemsida.

vismanet_formheader

Visma.net

Visma.net är Vismas nya molnbaserade affärssystem. Affärssystemet är liksom Ongoings WMS tillgängligt från en vanlig webbläsare oavsett plats. Visma.net möjliggör genom automatiserade processer hantering av ekonomi, fakturaflöden och betalningar. Vidare tillgängliggörs flertalet av funktionaliteten och informationen via ett REST-baserat API.

Ongoing Warehouse integrerar med Visma.net via dess standardiserade API. Integrationen är enkel att utöka vid särskilda behov. Vid skrivande stund innehåller integrationen följande:

Möjlighet att överföra och hålla artikelregister från Visma.net uppdaterat i Ongoing.

Möjlighet att från Visma.net till Ongoing överföra och löpande upprätthålla register över leverantörer.

Överföring av order alternativt utleveranser från affärssystemet till lagersystemet.

Rapportera tillbaka till affärssystemet när en order/utleverans har blivit helt eller delvis skickat av lagret.

Löpande överföring av inköpsorder från Visma.net till Ongoing.

Tillbakarapportering av helt eller delvis mottagna inleveranser till Visma.net från Ongoing.

Läs mer om Visma.net hos Visma.

e-conomic logo

e-conomic

E-conomic är ett av Danmarks mest använda bokföringssystem. E-conomic är webbaserat, prisvärt och innehåller den funktionalitet ett mindre företag behöver.

Ongoing Warehouse har utvecklat en integration för att hjälpa små företag att sömlöst kunna anlita tredjepartslogistiker för deras logistikprocess. Integrationsmodulen innehåller funktionalitet för att hålla försäljningsorder, leverantörsregister, artikelregister och lagersaldon synkroniserade mellan systemen. När order levereras från lagret sätts de automatiskt som skickade i e-conomic.

Visma Business

Visma Business

Visma Business är ett av Vismas mer avancerade och mest anpassningsbara affärssystem. Genom att koppla samman Visma Business med Ongoing Warehouse kan ett kostnadseffektivt logistikflöde åstadkommas.

Externa konsulter har byggt en återanvändningsbar lösning för att koppla samman systemen via öppna API. Bland annat används Ongoing Warehouse väldokumenterade API. Kopplingen möjliggör följande:

·         Artikelregister synkroniseras från affärssystem till lagersystem.

·         Plockorder skickas automatiskt till lagersystemet. Det är även möjligt att makulera plockorder.

·         Affärssystemet följer upp hanteringen av order samt frisläpper godset när ordern är hanterad. Eventuella spårningsnummer överförs också.

·         Inkommande order synkroniseras och följs upp.

·         Fullgjorda inventeringar överförs.

Kontakta Ongoing Warehouse för mer information.

Transportadministrativa system

Många av våra kunder väljer att integrera Ongoing Warehouse med ett transportadministrativt system (TA-system).

Integrationer e-handel (webbshoppar)

För e-handlare är det extra viktigt att en order snabbt blir tillgänglig för lagret och att information om artiklar och lagersaldon kontrinuerligt synkroniseras mellan lagret och butiken. Många e-handlare väljer därför att integrera sin webbshopslösning med Ongoing Warehouse för att på så sätt minimera den manuella hanteringen och minska ledtiden från beställningen till leverans.

Tullsystem

För att underlätta tullhantering vid import och export eller för hantering av tullager kan man integrera Ongoing med ett tullsystem eller tullagersystem som sköter kommunikationen med tullen.